Svenska bin

Systematik

Gaddsteklar

Bobyggnad

Pollinering

Parasiter

Hot

Colletidae -korttungebin

Andrenidae - sandbin

Halictidae - vägbin

Melittidae - sommarbin

Megachilidae - buksamlarbin

Apidae: Anthophorinae

Andrena - sandbin

Släktet består i Sverige av 63 arter, med arter som flyger hela sommarsäsongen. Arterna avgränsar celler med sand längst ut i schakten i vilka en pollenklump placeras för larverna. Många arter är oligolektiska och är värdar för boparasiter såsom gökbin (Nomada).  

Familjen ugörs av ett stort släkte sandbin (Andrena) och två små hallonbin (Panurginus) och fibblebin (Panurgus). Bina bygger anlägger bona som schakt i sand.

Två små släkten

Hallonbi (Panurginus romani) är den ende representanten inom släktet. Den är mycket specialiserad på hallon invid fin sand (typplats är s.k. hallonfall - LA Nilsson pers. komm.). Artens lever i norra halvan av Sverige. Fibblebisläktet har två arter båda sydliga och helt knutna till sandrika ormåden med fibblor som sluter sig om natten, ex. rotfibbla, slåtterfibbla, men även klo- och kvastfibbla.

Sälgsandbi - Andrena vaga

Arten är stor och vårflygande. Den flyger tidigt på våren (april-maj) och är oligolektisk på Salix. En viktig boparasit är Sälggökbi (Nomada lathburiana).

Apidae:  Apinae

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

Mosandbi Andrena barbilabris, här vid sitt osynliga bo. Honan ser ut att krypa rakt ner i sanden (t.v.). Ängssandbi Andrena bicolor vårens första sandbi, som har en andra generation i juli som bara samlar pollen på blåklockor (Campanulaceae) (t.h.)

Foto: N. Erik Sjödin

Blomtrogenhet - oligolektiska arter

Inom släktet sandbin är många biarter knutna till vissa specifika växtslag. Med ett sådan snävt födoutnyttjande menas att pollen samlas enbart från några få växtslag. Denna specialisering har i vissa fall visat sig ske på pollineringens bekostnad ex. för väddsandbiets (Andrena hattorfiana)näringsväxt åkervädd1.

Sälgsandbi vid bo i sydvänd sandslänt. På bakbenen T.v. . Foto: N. Erik Sjödin

Svenska bin - sandbin (Andrenidae)

Länkar

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur

1Larsson, M. (2005) Higher pollinator effectiveness by specialist than generalist flower-visitors of unspecialized Knautia arvensis (Dipsacaceae). Oecologia 146 (3): 394-403.